Merhaba bu günkü yazımda sizlere çok sorulan konulardan satış konusuna değinicem. Etkili bir satış yönetimi ile başarının sırlarını aralamaya gayret edeceğiz.


Satış işletmeler için en temel hayati bir fonksiyondur aslında. Çünkü satıştan elde edilen gelir işletmenin başarısını etkiliyor. Başarıda burda kasıt işletmenin kar etmesi, çünkü işletmeler kar etme amacıyla kurulmuş organizasyonlardır. İşletmenin karını doğrudan ve direkt etkileyen fonksiyon ise satış fonksiyonudur. Ayrıca ürün ve hizmet planlamasında, işletme fonksiyonları içinde de satış, düzenleyici ve zorlayıcı bir rol oynuyor. Mesela şöyle düşünebiliriz;  işletmenin stoklarını tüketmek için sattığını ürünler neyse o ürünler için üretim planlama ve üretim bölümüne aslında gizliden gizleye iş emri vermiş oluyorsunuz. Çünkü bitenleri tekrar üretmek gibi bir sürecin içine giriyorsunuz. Günümüzde ekonomilerde işletmelerde satın alma ve satın alma işlemi olarak ilerliyor gerçekler. Buradaki temel amaç öngörülen kazancın sağlanması oluyor. Satış, kazancı sağlayan bir araçtır aslında. Ancak bu kazancı sağlarken de işletmenin bazı sorumlulukları var. Satış yönetimine dair ve pazarlama yönetimine dair bazı sorumluluklar. Bu sorumluluk içerisinde en önemli görevlerden biri, potansiyel alıcıları yani müşterileri belirleyecek kişi pazarlama yöneticisi veya satış yöneticisidir. Burada en önemli nokta sadakat kuracak  müşteri portföyünü oluşturmak gerekiyor. Sonrasında rekabet ise yatay ve dikey pazarda en önemli etmenlerden biri. Peki Yatay Pazar ve Dikey Pazar Nedir?

 Örnek verecek olursa yatay pazar, bir mağazanın şubeleri gibi düşünebilirsiniz. Dikey pazar ise ülkenin geneli. Yatay ve dikey kordinat sistemin de görmek mümkün rakipleri. Özetle işletmenin varlığını sürdüren  şubelerin veya o şubede görev alan satışların pazarları yatay pazarlardır. Bizde o pazardan pay alabilmek için çalışmalarımızı artttırırız ve sürekli hedef geliştirmek için çabalamamız gerekir.